Velkommen til Lustrup og Damhus hjemmeside

Velkommen til...

Fastelavnsfest ved Lustrupholm i dejligt solkinsvejr.

Lustrup-Damhus beboerforening er beliggende i et velafgrænset område lige syd for Ribe. Området tæller ca. 200 husstande med knap 600 beboere.

Udviklingen de seneste år, er gået i retning af flere unge familier, og mange med børn.

Beboerforeningen har til formål, at varetage beboernes interesser overfor de offentlige myndigheder, at fungere som samlingspunkt og aktivitetscenter for beboerne og ikke mindst, at varetage driften af Lustrup-Damhus Forsamlingshus.

Som navnet antyder, er der tale om 2 tæt beliggende landsbyer, adskilt af marker og Haderslevvej. Lustrup ligger længst mod syd, ca. 2,5 km. fra Ribe, mens Damhus er beliggende knap 1,5 km. fra Ribe Domkirke.